CHIM '92 Eliminator

Preparat do mycia szablonów z farb, lakierów i klejów sitodrukowych

VOC Free, OIL Free. Zawiera związki emulgujące z wodą.

CPS Screen Wash K3

Preparat rozpuszczalnikowy do mycia szablonów z farb, lakierów i klejów sitodrukowych.

FLASH POINT 42°C, szybkość parowania 11. Zawiera związki emulgujące z wodą.